Bakgrunn

Ideen bak arrangementet er å ha et arrangement hvor de som er med DELTAR aktivt og på den måten føler et fellesskap og får en arena for å kunne akseptere og komme seg videre med sorgen. Få tilbake et livsbegjær. Skape fellesskap og bygge broer.

Selve arrangementet “Hjertefred Bergen” er et utendørsarrangement på allehelgensdag hvor man feirer de døde og søker sammen for å tenne livslyset. Videre vil det også dukke opp mer rundt dette; vi ser for oss ulike utstillinger, arrangementer og diskusjonsforum hvor temaet er sorg og omsorg, livslyst og livsbegjær.

Arrangementet baserer seg på det tilsvarende arrangementet “Hjertefred” i Sandvika, stiftet av kunstneren Björg Thorhallsdottir, som samlet over 3500 deltagere i 2010. Hjertefred vil i 2011også arrangeres i Trondheim, Kvinnherad, Fredrikstad, Stokkøya, m.fl. (Se www.hjertefred.no )

Hovedmålsetting

Hovedmålsettningene er å få til et godt arrangement tilpasset en utendørs arena i Bergen. I første omgang er Nygårdsparken valgt. I 2011 arrangeres Hjertevarm for første gang utendørs i Nygårdsparken kl 18 til 19:15.

Det at det er utendørs senker terskelen for deltagelse og det virker lindrende å ha naturen med seg i ritualer og sorgbearbeidelse.

Vår visjon er å tydeliggjøre at man ikke er alene og at det finnes en vei videre i livet selv om man bærer med seg sorg. Valget av Nygårdsparken som arena er valgt fordi den blant annet er vakker, den trenger positiv oppmerksomhet og ikke minst har den muligheter for at arrangementet kan gjøres intimt for deltakerne.
    
Målsetningen er å arrangere Hjertefred en gang i året, på allehelgensdag.