Vil du bidra?

Du er hjertelig velkommen til å bidra, da alt vi gjør er av frivillig karakter trenger vi både en hjelpende hånd og økonomisk støtte.

Donasjoner mottas med takk på kontonr:

3208 21 97167 i Sparebank 1 SR-Bank.

Alle donasjoner går uavkortet til arrangementet og organisasjonen

Vil du bidra med noe fra din bedrift, et innslag i programmet eller en hjelpende hånd er du hjertelig velkommen til det:

Send mail på post@hjertevarm.no

Eller ring oss: 900 82 632

“Livet er et vakkert sted om du finner hjertefred”